• ഒരു മാതാവ് കൊടുത്ത ചില ഉപദേശങ്ങള്‍ ഇതാ…

  • BY IMAAM AN-NAWAWEE

  • ലൈംഗീകത പൊതു ചോദ്യങ്ങൾ

Today's Posts

വിവാഹം ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് വിലങ്ങാണെന്നും അതില്‍ ഏര്‍പ്പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിയെന്നും ചിലര്‍ വാദിക്കുന്നു. ശരിയാണോ?

റസൂലുല്ലാഹി (സ) യുവ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കല്‍പ്പിച്ചു. യുവാക്കളേ, സംയോഗത്തിന് കഴിയുന്നവരൊക്കെ വിവാഹം ചെയ്യണം. അത് കണ്ണിനെ താഴ്ത്തും ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തിന് സംരക്ഷണം നല്‍കും (ബുഖാരി നമ്പര്‍: 5065 മുസ്ലിം നമ്പര്‍: 1400).

Read More »